Skauting

Po celém světě platí, že Skauting jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle pak znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

V Čechách je skautské hnutí zaštítěno především organizací Junák – český skaut, z. s. sdružuje přes 60 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Více informací o Skautingu, či Junáku, jejich fungování, myšlenkách a historii je možné najít na některém z následujících odkazů.

Na světě
40000000
V České republice
64383
V Týnci
99
Z toho dětí
75

Tysan

TYSAN je 3. smíšený skautský oddíl působící v Týnci nad Sázavou. Společně s oddílem LIKAM jsme součástí skautského střediska Kamenice.

Historie

Historicky náš oddíl působil jako samostatné středisko již od doby po konci druhé světové války, pak byl však několikrát zrušen či zakázán. Naposledy došlo k obnovení v roce 1990, kdy TYSAN stále působil jako samostatné středisko. V roce 1997 se pak středisko spojilo se střediskem v Kamenici, se kterým jsme měli již dlouho velmi dobré vztahy. Od té doby je TYSAN třetím smíšeným oddílem.

Současnost

V současné době je vůdce oddílu Jirka Oktábec a jeho zástupcem je Jan Jiráň. Pod jejich vedením se oddíl v posledních letech rozrostl na více než 80 členů a z čehož více než 60 jsou děti do 15 let.

Jako každý skautský oddíl je i TYSAN rozdělen do družin podle věku a pohlaví, v našem případně jich je hned šest:
Družina našich nejmladších benjamínků si říká Berušky a schází se v ní holčičky předškolního a ranného školního věku (5-6 let).  Starší se pak dělí na světlušky (holčičky 2. - 5. třída), u nás zvané Opice a vlčata (kluci 2. - 5. třída), naši Svišti. Pro ty ještě starší, už odolnější a samostatnější u nás máme družiny skautek a skautů (v našem případe ještě rozdělené na mladší a starší). Říkáme jim Sovy a u kluků to jsou Mravenci a Bulldoci a uvítáme v nich holky a kluky v 6. - 9. třídě. Ti nejstaší u nás pak tvoří neoficiální Roverskou skupinu, která se stará hlavně o vedení družin, chod oddílu a střediska, ale také o svojí vlastní zábavu a rozvoj.

Činnost

Veškerá naše činnost se skládá ze tří hlavních stavebních kamennů.

  • Schůzky - Konají se pravidelně každý týden pro každou družinu zvlášť.
  • Výpravy - Během roku se snažíme uržovat akce alespoň na měsíční bázi. Na některá výpravy se družiny vzdávají samy na jiné s jinou, naší nebo třeba i cizí, družinou a některých se účastní i celý oddíl. Škála výprav je celkem široká, vice o nich lze nají v článku věnovanému konkrétně jim.
  • Tábory - Letní vždý dva týdny v červenci na našem oblíbeném tábořišti ve Vojkově u Sedlčan, zimní o jarních prázdninách v různých horských chatách po naší republice. Jsou každoročním vyvrcholením naší činnosti.

Vedoucí

Naši vedoucí se i nadále skautsky i neskautsky vzdělávají, vlastními výpravami nebo účastí na vzdělávacích kurzech (Vůdcovských, Čekatelských, zdravotnických a jiných). Více informacích je možné o nich zjistit na v rubrice Vedoucí.