R&RSkautiSkautkySvětluškySvištiVlčata

Tábor Vojkov 2017

Letos se Tábor uskuteční 1. - 15. července, již tradičně ve Vojkově u Sedlčan.
Návštěvní den proběhne v Sobotu 8.7. 2017 od 14:00 - 17:00 hodin.

Niže je možné stáhnout potřebné dokumenty, prosím o tisk a vyplnění přihlášky a odevzdání někomu z vedoucích na schůzce, co nejdříve. Potvrzení od lékaře a potvrzení o bezinfekčnosti s sebou vezměte na tábor, kde je předáte při příjezdu.

Pro naše snazší plánování programu, bych Vás také chtěla poprosit o co nejdřívější vyplnění krátkého dotazníku  - ZDE, abychom měli co nejpřesnější informace o počtu účastníků. Web přes který jsme zjišťovali zájem o výpravy byl bohužel odstaven.

V případě, že se Vaše ratolest tábora zúčastní, věnujte prosím pozornost odkazu "Návod jak vyrobit plášť", která se týká stejnokroje, jež bychom byli rádi, aby každé dítě mělo. Jako materiál na výrobu postačí bílé prostěradlo, neboť budeme pláště stejně barvit podle skupin na celotáborovou hru.

Zároveň bych Vás ještě chtěla poprosit o pomoc se stavbou tábora, která proběhne poslední víkend před táborem 24. - 25.6 právě na tábořišti. Jedná se především o stavbu týpí, kuchyně, vykopání jámy pro kadibudky. Děti můžete vzít s sebou, například u stavby týpí se bez problému uplatní také :).

Pokud se Vám nehodí strávit na tábořišti celý víkend, budeme rádi i za jednodenní pomoc, a to nejlépe v sobotu, protože je potřeba přesunout velké množství věcí přes potok.  Sraz na tábořišti bude v 9.00 ráno, před lávkou.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat mne nebo kohokoli z vedoucích.

Dokumenty:

Návod jak vyrobit plášť
Posudek o zdravotní způsobilosti
Potvrzení o bezinfekčnosti
Přihláška
Seznam věcí