R&RSkautiSkautkySvětluškySvištiVlčata

Betlémské světýlko 2017

Jak se již stalo každoroční tradicí, i letos Vám, občanům Týnce nad Sázavou přivezeme my, skauti oddílu TYSAN plamen Betlémského světla putujícího z Blízkého východu do celé Evropy.

Světýlko putuje každoročně od roku 1986 přes 4 000 kilometrů do Rakouska, kde se k pouti připojují i čeští skauti a rozvážejí po naší vlasti.

Přijdťe a staňtě se součástí této krásné tradice i dlouhé pouti! Vezmětě si do svých domovů kus Vánoc přímo z Betléma.

V předvánočním čase 23. prosince nás mezi 17 a 18 hodinou i se světýlkem potkáte:

  • ve starém Týnci před hradem
  • v novém Týnci před obchodním domem Hruška
  • v Peceradech na návsi u kapličky
  • ve Zbořeném Kostelci u restaurace U Holubů

Těšíme se na Vás!

 

za skauty 3. smíšeného oddílu TYSAN

Marek Skupa