AkceR&RSkautiSkautkySvětluškySvištiVlčata

Stavba našeho tábora!

Ani letošní tábor se naneštěstí sám nepostaví a proto jsme vždy velmi vděční za pomoc rodičů i jiných příbuzných při stavbě tábořiště pro jejich ratolesti a naše členy.

Stavba bude probíhat v sobotu a neděli 22. a 23. června, přičemž Vaši pomoc oceníme zejména v sobotu (pokud někdo může jen neděli, také dobré, pokud oba dny - skvělé).

 • začátek akce očekáváme v sobotu mezi 11:00 a 12:00 na Tábořišti v Podolí , kdy dorazí Avie s vybavením a materiálem
 • vítaná je jakákoli pomoc v podobě rukou, svalů ale i jakýchkoli nástrojů (doporučujeme označit, aby se nezatoulaly pryč od majitelů). Zejména bývá nedostatek palic, lopat a lopatek, krumpáčů a rýčů.

Kdo nezná cestu nebo chce jet ve skupině, může se přidat k autům vedoucích, která budou projíždět přes Týnec (zhruba okolo 10:00, možná později).

Pro koordinaci a jakékoli dotazy ohledně celé akce kontaktujte Jirku: jirka.oktabec@skaut.cz

A co nas na letošní stavbě bude přesně čekat:

 • Vykládání - aktivita pro všechny co mají ruce a nohy, bez které to nepůjde
 • Oprava týpí - uplatní se kdokoli kdo se nebojí jehly, režné nitě, a možná i šicího stroje
 • Stavba týpí - opět se uplatní kdokoliv, abychom vše stihli bude stavět v několika týmech, více týpí naráz.
 • Stavba kuchyně - odborná činnost pro ty nejodvážnější, od usazování kůlů do země po sestavení polic a zaplachtování.
 • Stavba kamen - kamna vyrábíme z jílu, cihel, kamení a litinových tálů. Pokud by se našel nějaký odborník, budeme jen rádi.
 • Hloubení latríny - velmi prestižní a záslužná práce, jejíž vykonání přinese dotyčným uznání a slávu.
 • Hloubení odpadové jámy - trošku menší jáma avšak bezpochyby stejná prestiž.
 • Stavba hangárů na vybavení -  hangárů máme 2 typy a ke stavbě každého je potřeba minimálně 5 lidí.
 • Umístění lávky přes potok - jednorázová akce pro všechny siláky, při které jako jeden muž přeneseme lávku z jejího nocoviště na příhodné místo vedoucí k latrínám
 • Umístění kadibudek - jakmile bude latrína vyhloubená usadíme na ni naše tři kadibudky, abychom mohli jámu jak se patří využít.
 • Sekání trávy - vždy je potřeba dočistit několik cestiček a přístupů k vodě. Křoviňák či kosa v rukou někoho zkušeného nám s tím pomůže.
 • Složení umývárek - Umívací koryta máme armádní. Složit je není těžké ale vyžaduje to značnou sílu a trošku zručnosti.
 • Oprava rámů na postel - zjistíme kolik nám jich z minulých let zbývá a v jakém jsou stavu. Půjde-li to pokusíme se jich dát co nejvíce dokupy.
 • Umístění a vztyčení stožáru - třešnička na dortu
 • ...
 • Určitě se najde ještě několik dalších činností, na které jsem zapomněl nebo se objeví až na místě

Práce tedy bude opravdu dost. Takže nudy se bát nemusíme a já doufám, že se sejdeme v co největším počtu.